Isiklik panus
ISIKLIK PANUS

Ükski programm ega meetod ei muuda inimeste elukäiku. Keegi teine kõrvalt ei saa Sind muuta. Sinu elu muudab jäädavalt vaid pühendumine ja Sinu enda tehtud otsus. Võimalikest komistuskividest ja kukkumistest olenemata tuleb ikkagi edasi minna ja mitte alla anda.

Kui laps õpib kõndima, siis algul ta kukub ning komistab sadu ja sadu kordi. Laps ei võta seda kui läbikukkumist ega anna alla, vaid tõuseb ning proovib uuesti. Teeme seda koos – me tahame olla Sinu kaaslased sellel teel!

 

Sulle on kättesaadavad programmi materjalid. Selleks et olla kainuse teel edukas, panusta iseseisvale tööle. Loe, kirjuta, küsi ja aruta!
Töö iseendaga algab lihtsast soovist muuta oma elu. Mida rohkem Sinu panus kasvab, seda kiiremini avastad just endale sobiva kaine ja sõltuvusest vaba elu.