Viljam Borissenko

 

VILJAM BORISSENKO,
asutaja
kogemusnõustaja

Viljam Borissenko oli kaua aega rehabilitatsioonikeskuse MTÜ Lootuse Küla meeskonnaliige. 2003. aastal palus Viljam ise sõltlasena Lootuse Külalt abi ning lõpetas sealsed teeniva juhi- ja rehabilitatsiooniprogrammi. Seejärel asus ta Lootuse Külas tööle, et aidata teisi sõltuvusega kimpus olevaid inimesi. Ta alustas saekaatrijuhina, liikudes edasi programmijuhiks, juhatuse liikmeks ja tegevjuhiks. Tema vastutuse all olid organisatsiooni toimimine, areng ning suhted kohalike ja riigiasutuste ning toetajatega. Aastaid oli ta Tallinna vangla komisjoni ning Kernu valla kriisikomisjoni liige.

Lootuse Külas töötamisest alates on Viljam Borissenko toetanud inimesi teel  sõltuvusest vabanemisele – erinevate grupi- ja individuaalnõustamiste (s.h. Tallinna Sotsiaaltöö Keskus, Tallinna Vaimsetervise Keskus, Tallinna Vangla, Lääne-Tallinna Haigla jt organisatsioonid) läbi on toetanud sõltlasi saamaks kaineks ja säilitamaks saavutatud kainust. Tema nõustatavad on olnud edukad ja seda aastaid.

Nõustajana on Viljam end täiendanud pidevalt, viimasena asudes õppima Tallinna Ülikooli sotsiaaltööd, läbides Kogemusnõustaja koolituse, Rehabilitatsioonimeeskonna spetsialisti täiendkoolituse Tartu Ülikoolis ja osalenud mitmetel lühemajalistel seminaridel.

 

2007. aastal käis Viljam kogemusi omandamas USA-s Floridas Dunklin Memorial Camp’is, kust on alguse saanud ka Lootuse Küla programm. 2008. aastal õppis ta Moskvas korraldatud rahvusvaheliselt tunnustatud sõltuvusnõustaja Michael Dye rehabilitatsioonitöö seminaril ning omandas kutse sõltlaste personaalse nõustamise alal programmi „Genesis“ alusel.

2020. aasta kevadel lõpetas Viljam Audentese Gümnaasiumi, misjärel asus ta Tallinna Ülikoolis sotsiaaltööd õppima.
2018. aastast on Viljam Borissenko Avatud Lootuse Fond SA juhatuse liige ja ka Oleviste koguduse liige.

2020. aastal omandas Viljam koolituskeskuses Loov Ruum riikliku õppekava alusel kogemusnõustaja kutse.
Aastatel 2020 – 2022 oli Viljam Borissenko KÜSK nõukogu liige, aasta 2020 novembrist ka Põhjamaade ja Baltikumi alkoholi- ja narkopoliitika eest seisva NordAN võrgustiku juhatuse liige.

2021. aastal läbis Viljam Tartu Ülikooli Rehabilitatsioonimeeskonna spetsialisti täiendkoolituse.

2022 aasta juunist on Viljam Borissenko Lääne-Tallinna Keskhaigla sõltuvusravikeskuses kogemusnõustaja. Samal aastal läbis Viljam ka õppepraktika (120 tundi) Viljandi Haigla Sõltuvushaigete ravi ja rehabilitatsioonikeskuses.

 

 

Viljam on MTÜ Lootuse Küla Päästeseltsi asutaja. 2014. aasta septembris, Eesti organiseeritud tuletõrje 95. aastapäeval tunnustasid siseminister ja Päästeameti peadirektor Viljam Borissenkot päästeteenistuse medaliga. 2019. aastast on Viljam Borissenko Hüüru vabatahtliku päästekomando vabatahtlik päästja.

 

Viljam on abielus Liis Borissenkoga ja nende peres kasvab tütar. 2015. aastal õppisid Viljam ja Liis Borissenko isiklike otsingute ja kogemuste omandamise eesmärgil USAs Floridas Dunklin Memorial Camp’is perekonna taastamise kursustel. Nad on selles valdkonnas korraldanud abi vajavatele perekondadele kursuseid ning paarinõustamist.