Viljam Borissenko

 

VILJAM BORISSENKO,
asutaja
kogemusnõustaja

Viljam Borissenko oli kaua aega rehabilitatsioonikeskuse MTÜ Lootuse Küla meeskonnaliige. 2003. aastal palus Viljam ise sõltlasena Lootuse Külalt abi ning lõpetas sealse teeniva juhi ja rehabilitatsiooniprogrammi. Seejärel asus ta Lootuse Külla tööle, alustades saekaatrijuhina, liikudes edasi programmijuhiks, juhatuse liikmeks ja tegevjuhiks. Tema vastutuse all olid organisatsiooni toimimine, areng ning suhted kohalike ja riigiasutuste ning toetajatega. Aastaid oli ta Tallinna vangla komisjoni ning Kernu valla kriisikomisjoni liige.

 

2007. aastal käis Viljam kogemusi omandamas USA-s Floridas Dunklin Memorial Camp’is, kust on alguse saanud ka Lootuse Küla programm. 2008. aastal õppis ta Moskvas korraldatud rahvusvaheliselt tunnustatud sõltuvusnõustaja Michael Dye rehabilitatsioonitöö seminaril ning omandas kutse sõltlaste personaalse nõustamise alal programmi „Genesis“ alusel.

2020. aasta kevadel lõpetas Viljam Audentese Gümnaasiumi, misjärel asus ta Tallinna Ülikoolis sotsiaaltööd õppima.
2018. aastast on Viljam Borissenko Avatud Lootuse Fond SA juhatuse liige ja ka Oleviste koguduse liige.

2020. aastal omandas Viljam koolituskeskuses Loov Ruum riikliku õppekava alusel kogemusnõustaja kutse.
2020. aastast veebruarist on Viljam Borissenko KÜSK nõukogu liige, sama aasta novembrist ka Põhjamaade ja Baltikumi alkoholi- ja narkopoliitika eest seisva NordAN võrgustiku juhatuse liige.

 

Viljami juhtimisel rajati Lootuse Küla Keila Adaptatsioonikeskus ning ta oli üks EKNK Paldiski Koguduse taasasutaja.
Viljam on MTÜ Lootuse Küla Päästeseltsi asutaja. 2014. aasta septembris, Eesti organiseeritud tuletõrje 95. aastapäeval tunnustasid siseminister ja Päästeameti peadirektor Viljam Borissenkot päästeteenistuse medaliga. 2019. aastast on Viljam Borissenko Hüüru vabatahtliku päästekomando vabatahtlik päästja.

 

Viljam on abielus Liis Borissenkoga ja nende peres kasvab tütar. 2015. aastal õppisid Viljam ja Liis Borissenko isiklike otsingute ja kogemuste omandamise eesmärgil USAs Floridas Dunklin Memorial Camp’is perekonna taastamise kursustel. Nad on selles valdkonnas korraldanud abi vajavatele perekondadele kursuseid ning paarinõustamist.

 

Viljam Borissenko