KOGEMUSNÕUSTAJAD TALLINNA KAINESTUSMAJAS

Kogemusnõustajad Viljam Borissenko ja Konstantin Vainula alustavad koostöös Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti, Avatud Lootuse Fond SA ning Tallinna kainestusmajaga pilootprojekti, nõustamaks kainestusmajja toodud kliente. Projekti eesmärk on tuua tõelist muutust sõltuvushäirega inimeste eludesse ja vähendada kainestusmaja klientide arvu aasta lõikes. Pilootprojekti on kestvusega kaks kuud.