ALGAVAD TAAS VIVICUM UIMASTISÕLTLASTE GRUPID TALLINNA VANGLAS

VIVICUM alustab taas uimastisõltlaste grupiteraapia läbiviimist Tallinna Vanglas. Iganädalaselt on toimumas mitmeid erinevaid grupinõustamisi, milles osalevad kuni 13 klienti. Grupinõustamised toimuvad jaanuari lõpuni.

Gruppide läbiviimise aluseks on psühholoogia ja usuteaduste doktor David Sutton´i koostatud programm. Dr. Sutton on ise olnud sõltlane, tänaseks on ta vaba sõltuvusest juba 42 aastat. Tema kutsumus on olnud kogu oma elu aidata sõltlastele saada ja jääda kaineks.

KOGEMUSNÕUSTAJA VILJAM BORISSENKO LÕPETAS TALLINNA ÜLIKOOLI

Kogemusnõustaja Viljam Borissenko lõpetas edukalt Tallinna Ülikooli Sotsiaaltöö õppe ning juuni 2023 omab ta Sotsiaaltöö BA diplomit. Endise sõltlasena, kes kunagi jättis koolitee pooleli on Viljam kindlasti julgustuseks, et kunagi pole hilja. 2020. aasta kevadel lõpetas Viljam Audentese Gümnaasiumi, misjärel alustas õpinguid Tallinna Ülikoolis.

KOGEMUSNÕUSTAJAD TALLINNA KAINESTUSMAJAS

Kogemusnõustajad Viljam Borissenko ja Konstantin Vainula alustavad koostöös Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti, Avatud Lootuse Fond SA ning Tallinna kainestusmajaga pilootprojekti, nõustamaks kainestusmajja toodud kliente. Projekti eesmärk on tuua tõelist muutust sõltuvushäirega inimeste eludesse ja vähendada kainestusmaja klientide arvu aasta lõikes. Pilootprojekti on kestvusega kaks kuud.

NÕUSTAJA PRAKTIKA VILJANDI HAIGLA SÕLTUVUSHAIGETE RAVI JA REHABILITATSIOONIKESKUSES

Kogemusnõustaja Viljam Borissenko, läbis Viljandi Haigla Sõltuvushaigete ravi ja rehabilitatsioonikeskuses õppepraktika (120 tundi). Praktika juhendajaks oli keskuse juht Rita Kerdmann ning selle läbimine toimus TLÜ sotsiaaltöö bakalaureusekraadi omamise raames, olles samas ka oluliseks töös nõustajana aitamaks sõltlasi.

SA Viljandi Haigla Sõltuvushaigete ravi- ja rehabilitatsioonikeskus on ainsaks omataoliseks Eestis, pakkudes kahjude vähendamise teenust Ida-Virumaal, võõrutusravi teenust Viljandis, statsionaarset rehabilitatsiooniteenust uimastisõltlastele Viljandis ja Sillamäel ning ambulatoorset rehabilitatsiooni järelteenust Tallinnas, Jõhvis ja Narvas.

VIVICUM UIMASTISÕLTLASTE GRUPID TALLINNA VANGLAS

VIVICUM alustab uimastisõltlaste grupiteraapia läbiviimist Tallinna Vanglas. Iganädalaselt on toimumas kaks erinevat grupinõustamist, milles osalevad kuni 13 klienti. Grupinõustamised toimuvad jaanuari lõpuni.

Gruppide läbiviimise aluseks on sel korral psühholoogia ja usuteaduste doktor David Sutton´i koostatud programm. Dr. Sutton on ise olnud sõltlane, tänaseks on ta vaba sõltuvusest juba 42 aastat. Tema kutsumus on olnud kogu oma elu aidata sõltlastele saada ja jääda kaineks.

KOGEMUSNÕUSTAJA LÄÄNE-TALLINNA KESKHAIGLA SÕLTUVUSRAVIKESKUSES

Viljam Borissenko on alustanud kogemusnõustajana vastuvõttu ka Lääne-Tallinna Keskhaigla sõltuvusravikeskuses.

Asendusravi osakond pakub opioidsõltuvuse ambulatoorset ravi, mille eesmärgiks on vähendada narkootikumide tarvitamisel tekkivaid mõjusid ning aidata kliendil vabaneda sõltuvusest. Kogemusnõustamine on oluline osa terviklikust ravist.

Viljam Borissenkol on isiklik positiivne sõltuvushäirest taastumise kogemus. Peale sõltlasena kogetud tõusude ja mõõnade, omandatud harjumusmustrite muutmise ja kaasnevate emotsioonidega toimetuleku on ta läbinud ka kogemusnõustaja koolituse ning täiendanud end eri seminaridel ja praktikumides ja olnud pikka aega abiks sõltuvusest taastuvatele inimestele.

SÕLTUVUSGRUPP KOOSTÖÖS TALLINNA SOTSIAALTÖÖ KESKUSEGA

Alustame Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti finantseerimisel sõltuvusnõustamise iganädalase grupi läbiviimist Tallinna Sotsiaaltöö Keskuses. Grupinõustamised toimuvad aasta lõpuni kord nädalas ning see hõlmab teema tõstatamist, loengut ja arutelusid.

KOOLITUS SÕLTUVUSNÕUSTAJATELE

Sõltuvusnõustaja Viljam Borissenko osales Taastumistreener OÜ koolitusel: „Ohud ja võimalused töös sõltlastega“. Koolitusel käsitleti sõltuvushaiguse kontseptiooni, erinevaid lähenemisi sõltuvusravi ja psühhoteraapia eripärasid.