SÕLTUVUSGRUPP KOOSTÖÖS TALLINNA VAIMSE TERVISE KESKUSEGA

Koostöös Tallinna Vaimse Tervise Keskusega alustame psüühiliste erivajadustega inimestele kohandatud toetusprogrammiga ja individuaalsete nõustamistega sõltuvusest vabanemiseks. Grupp koguneb neljapäeviti kell 15-17, vajalik eelregistreerumine.