TÄIENDKOOLITUS TARTU ÜLIKOOLIS

Sõltuvusnõustaja Viljam Borissenko läbis Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis täiendusõppe programmi: Rehabilitatsioonimeeskonna spetsialisti täiendkoolitus (156 tundi, 6 EAP), ajavahemikul 7.10.2021 – 14.01.2022. Koolitusel käsitleti põhjalikult sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni seaduslikke alused ja õigusi, protsesse ja teenuste korraldusi.