KOGEMUSNÕUSTAJATE REGISTER

VIVICUMi kogemusnõustaja Viljam Borissenko on Kogemusnõustajate koja registris leitav koos teiste tunnustatud nõustajatega. Kogemusnõustajate register on loodud kogemusnõustamise teenuse kvaliteedi tagamiseks ja kogemusnõustajate tunnustatuse garanteerimiseks Eestis.

https://www.kogemuskoda.ee/register/

Viljam Borissenkol on isiklik positiivne sõltuvushäirest taastumise kogemus. Peale sõltlasena kogetud tõusude ja mõõnade, omandatud harjumusmustrite muutmise ja kaasnevate emotsioonidega toimetuleku on ta läbinud ka kogemusnõustaja koolituse ning täiendanud end eri seminaridel ja praktikumides ja olnud pikka aega abiks sõltuvusest taastuvatele inimestele.